Ceník

Varianta A: 25 min/500 Kč Terapie dle požadavků.

Varianta B: 55 min/1000 Kč Vyplnění reflexního diagramu o 73 bodech, cílená stimulace. Terapie dle požadavků. Diagram dostanete domů.

Varianta C: 85 min/1500 Kč To samé, co varianta B + systematické seřizování organizmu podle výsledků diagramu. Nejobsáhlejší metoda.