Často se setkáváme se zajímavými výsledky.

Pokud jsou výsledky ověřeny v nemocnici, jenom to vítáme.

Když se zadaří, nad rychlostí nápravy touto technikou pořád žasneme.

V součinnosti s lékaři, především s vynikající psychiatričkou MUDr. Wolnou

a moderním zobrazovacím lékařstvím, jde o unikátní metodiku.

  
Copyright © 1996 Všechna autorská práva vyhrazena.